Skip to main content

Patents

The Retenser is protected by patents in the European Union, in the U.S. and elsewhere for Elevating Sports BV. This virtual patent marking notice is provided to satisfy the virtual patent marking provisions of various jurisdictions including the virtual patent marking provisions of the America Invents Act and provide notice under 35 U.S.C. §287(a). The following list of products and patents may not be all inclusive.

Products Name:

 • Retenser 2 cylinders version
 • Retenser 3 cylinders version
 • Retenser Pro 2 cylinders version
 • Retenser Pro 3 cylinders version

Patents/published applications:

 • EP 3974037 A1
 • US 2022/0088444 A1

Patenten

De Retenser wordt beschermd door patenten in de Europese Unie, de VS en elders voor Elevating Sports BV. Deze kennisgeving voor het markeren van virtuele patenten wordt verstrekt om te voldoen aan de bepalingen voor het markeren van virtuele patenten van verschillende rechtsgebieden, waaronder de bepalingen voor het markeren van virtuele patenten van de America Invents Act en om kennisgeving te doen onder 35 U.S.C. §287(a). De volgende lijst met producten en patenten is mogelijk niet allesomvattend.

Producten Naam:

 • Retenser 2 cilinder versie
 • Retenser 3 cilinder versie
 • Retenser Pro 2 cilinder versie
 • Retenser Pro 3 cilinder versie

Patenten/gepubliceerde aanvragen:

 • EP 3974037 Al
 • VS 2022/0088444 A1