Octrooien

De Retenser wordt beschermd door patenten in de Europese Unie, in de VS en elders voor Elevating Sports BV. Deze virtuele patentmarkering wordt verstrekt om te voldoen aan de virtuele patentmarkeringsbepalingen van verschillende jurisdicties, waaronder de virtuele patentmarkeringsbepalingen van de America Invents Act en om kennisgeving te doen onder 35 U.S.C. §287(a). De volgende lijst met producten en patenten is mogelijk niet allesomvattend.

Producten naam:

– Retenser 2 cylinder version
– Retenser 3 cylinder version
– Retenser Pro 2 cylinder version
– Retenser Pro 3 cylinder version

Octrooien/gepubliceerde aanvragen:
EP 3974037 Al
VS 2022/0088444